Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO trong điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol X và 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được 2 este Z và Q (MZ < MQ­) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81. Biết chỉ có 72% ancol chuyển thành este. Số mol Z và Q lần lượt là


Câu 43885 Vận dụng

Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO trong điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol X và 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được 2 este Z và Q (MZ < M) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81. Biết chỉ có 72% ancol chuyển thành este. Số mol Z và Q lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) PTHH:

OHCCH2CH2CHO + O2 →  HOOC- CH2 - CH2-COOH 
HOOC- CH2 - CH2-COOH + CH3OH → HOOCCH2CH2COOCH3 + H2
HOOC- CH2 - CH2-COOH  + 2CH3OH  → H3COOCCH2CH2COOCH3 + H2

+) MZ < MQ  nên Z là HOOCCH2CH2COOCH3  và Q là H3COOCCH2CH2COOCH3

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.