banner redirect homepage

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình : (NH4)2Cr2O7 ->(((t)^(o))) Cr2O3 + N2 + 4H2O Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này thu được 30 gam gồm chất rắn và tạp chất. Phần trăm tạp chất trong muối là


Câu 4389 Vận dụng

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này thu được 30 gam gồm chất rắn và tạp chất. Phần trăm tạp chất trong muối là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

 (NH4)2Cr2O7 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

          x                       x             x      4x

+ Bảo toàn khối lượng:  48 = 30 + 28x + 72x

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.