Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình : (NH4)2Cr2O7 ->(((t)^(o))) Cr2O3 + N2 + 4H2O Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này thu được 30 gam gồm chất rắn và tạp chất. Phần trăm tạp chất trong muối là


Câu 4389 Vận dụng

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này thu được 30 gam gồm chất rắn và tạp chất. Phần trăm tạp chất trong muối là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

 (NH4)2Cr2O7 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

          x                       x             x      4x

+ Bảo toàn khối lượng:  48 = 30 + 28x + 72x

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.