Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối Cr(NO3)3 là


Câu 4392 Vận dụng

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối Cr(NO3)3


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi $\left\{ \begin{gathered}  Al(NO3)3:x(mol) \hfill \\  C{\text{r}}(NO3)3:y(mol) \hfill \\ \end{gathered}  \right.\,\,\, =  > 213x{\text{ }} + {\text{ }}238y{\text{ }} = {\text{ }}9,02{\text{ }}\left( 1 \right)$     

Bảo toàn nguyên tố: nAl2O3= 0,5.nAl(NO3)3 = 0,5x;  nCr2O3 = 0,5. nCr(NO3)3 = 0,5y

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.