Nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là


Câu 44323 Vận dụng

Nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.