Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945  


Câu 44324 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào những hoạt động của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.