Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là  


Câu 44325 Vận dụng

Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nhiệm vụ - mục tiêu cách mạng tháng Tám để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.