Hướng tiến công chiến lược của Nava trong thu - đông 1953 và xuân 1954 là  


Câu 44401 Nhận biết

Hướng tiến công chiến lược của Nava trong thu - đông 1953 và xuân 1954 là

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.