Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng năm 1975 là  


Câu 44529 Nhận biết

Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng năm 1975 là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.