Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào?  


Câu 44536 Thông hiểu

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của các chiến thắng của ta từ năm 1973 đến năm 1975 để phân tích, đánh giá. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.