Sự kiện nào đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?  


Câu 44580 Thông hiểu

Sự kiện nào đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào mục tiêu các cuộc đấu tranh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.