Cho (A = ( (2; + vô cùng ) ) ), (B = ( (m; + vô cùng ) ) ). Điều kiện cần và đủ của m sao cho B là tập con của A là


Câu 44594 Vận dụng cao

Cho \(A = \left( {2; + \infty } \right)\), \(B = \left( {m; + \infty } \right)\). Điều kiện cần và đủ của $m$ sao cho $B$ là tập con của $A$ là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tập hợp \(\left( {a;b} \right)\) là con của \(\left( {c;b} \right)\) nếu \(c \le a\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.