Cho hai tập hợp (A = [ (1;3) ] ) và (B = [ (m;m + 1) ] ). Tìm tất cả giá trị của tham số (m ) để (B subset A ).


Câu 44598 Vận dụng cao

Cho hai tập hợp \(A = \left[ {1;3} \right]\) và \(B = \left[ {m;m + 1} \right]\). Tìm tất cả giá trị của tham số \(m\) để \(B \subset A\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tập \(\left[ {a;b} \right]\) là con của \(\left[ {c;d} \right]\) nếu \(c \le a \le b \le d\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.