Một vật dao động điều hòa với phương trình: (x = 6c( rm(os))( (4pi t + (pi )(4)) )cm ). Khoảng thời gian vật qua vị trí có li độ (x = 3căn 2 cm ) theo chiều dương lần thứ 2017 kể từ lúc t=0,125s là?


Câu 446 Vận dụng

Một vật dao động điều hòa với phương trình: \(x = 6c{\rm{os}}\left( {4\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)cm\). Khoảng thời gian vật qua vị trí có li độ \(x = 3\sqrt 2 cm\) theo chiều dương lần thứ $2017$ kể từ lúc $t=0,125s$ là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức xác định chu kỳ T: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega }\)

+ Sử dụng công thức xác định khoảng thời gian vật qua vị trí x khi kể đến chiều: \(t = (n - 1)T + {t_1}\)

+ Xác định vị trí tại thời điểm t (x,v)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.