Cho hàm số (f( x ) = a(x^2) + bx + c ) đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số m thì phương trình <=ft| (f( x )) right| - 1 = m có đúng (2 ) nghiệm phân biệt.


Câu 44609 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c\) đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số $m$ thì phương trình $\left| {f\left( x \right)} \right| - 1 = m$ có đúng \(2\) nghiệm phân biệt.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dựng đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) từ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) bằng cách giữ nguyên phần phía trên \(Ox\), lấy đối xứng phần dưới qua \(Ox\) đồng thời xóa phần dưới cũ.

- Tìm \(m\) để phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m + 1\) có đúng hai nghiệm phân biệt, sử dụng mối quan hệ số nghiệm của phương trình với số giao điểm hai đồ thị hàm số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.