Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là (40 ) USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá (x ) USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (( (120 - x) ) ) đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?


Câu 44610 Vận dụng cao

Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là \(40\) USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá \(x\) USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua \(\left( {120 - x} \right)\) đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm số tiền lãi của một đôi giày.

- Lập hàm số biểu thị số tiền lãi theo biến \(x\) (số tiền lãi bằng số đôi bán được nhân với số tiền lãi cho $1$ đôi)

- Tìm GTLN và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.