Cho hàm số (y = (x^2) - 2( (m + (1)(m)) )x + m ) (( (m > 0) ) ) xác định trên ([ ( - 1;1) ] ). Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ([ ( - 1;1) ] ) lần lượt là ((y_1) ), ((y_2) ) thỏa mãn ((y_1) - (y_2) = 8 ). Khi đó giá trị của (m ) bằng


Câu 44630 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = {x^2} - 2\left( {m + \dfrac{1}{m}} \right)x + m\)\(\left( {m > 0} \right)\) xác định trên \(\left[ { - 1;1} \right]\). Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên \(\left[ { - 1;1} \right]\) lần lượt là \({y_1}\), \({y_2}\) thỏa mãn \({y_1} - {y_2} = 8\). Khi đó giá trị của \(m\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét tính đơn điệu của hàm số trên \(\left[ { - 1;1} \right]\) rồi suy ra GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn đó.

- Thay các giá trị trên vào điều kiện bài cho tìm \(m\) và kết luận.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.