Tất cả các giá trị của tham số (m ) để phương trình ( ((x^2) + (1)(((x^2)))) ) - 2m( (x + (1)(x)) ) + 1 = 0 có nghiệm là


Câu 44635 Vận dụng cao

Tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình $\left( {{x^2} + \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right) - 2m\left( {x + \dfrac{1}{x}} \right) + 1 = 0$ có nghiệm là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Đặt \(x + \dfrac{1}{x} = t\), tìm điều kiện của \(t\)

- Đưa phương trình đã cho về bậc hai ẩn \(t\) và tìm điều kiện để phương trình có nghiệm \(t\) thỏa mãn điều kiện vừa tìm được ở trên.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.