Phương trình ((x^4) - 5(x^3) + 8(x^2) - 10x + 4 = 0 ) có bao nhiêu nghiệm nguyên?


Câu 44742 Vận dụng cao

Phương trình \({x^4} - 5{x^3} + 8{x^2} - 10x + 4 = 0\) có bao nhiêu nghiệm nguyên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Biến đổi vế trái phương trình về dạng tích.

- Giải phương trình tìm nghiệm và kiểm tra các nghiệm nguyên của phương trình.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.