Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên (m ) thuộc nửa khoảng ([ ( - 2017;2017) ) ) để phương trình (căn (2(x^2) - x - 2m)  = x - 2 ) có nghiệm:


Câu 44754 Vận dụng cao

Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên \(m\) thuộc nửa khoảng \(\left[ { - 2017;2017} \right)\) để phương trình \(\sqrt {2{x^2} - x - 2m}  = x - 2\) có nghiệm:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình \(\sqrt {f\left( x \right)}  = g\left( x \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}g\left( x \right) \ge 0\\f\left( x \right) = {g^2}\left( x \right)\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.