Giải bất phương trình (căn (3x - 2)  + căn (x + 3)  >= (x^3) + 3x - 1 ) (với (x thuộc mathbb(R) )), ta được tập nghiệm là (S = [ ((a)(b);c) ] ) với (a,b,c thuộc ( mathbb(N)^*) ), phân số ((a)(b) ) tối giản. Khi đó (a + b + c ) bằng


Câu 44802 Vận dụng cao

Giải bất phương trình \(\sqrt {3x - 2}  + \sqrt {x + 3}  \ge {x^3} + 3x - 1\) (với \(x \in \mathbb{R}\)), ta được tập nghiệm là \(S = \left[ {\dfrac{a}{b};c} \right]\) với \(a,b,c \in {\mathbb{N}^*}\), phân số \(\dfrac{a}{b}\) tối giản. Khi đó \(a + b + c\) bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Thêm bớt hạng tử biến đổi bất phương trình về dạng tích.

- Giải bất phương trình bằng phương pháp đánh giá và kết luận nghiệm, từ đó suy ra \(a,b,c\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.