Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (x^4) - 4(x^3) - (x^2) + 10x - 3 trên đoạn [ ( - 1;4) ] là


Câu 44804 Vận dụng cao

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^4} - 4{x^3} - {x^2} + 10x - 3$ trên đoạn $\left[ { - 1;4} \right]$ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biến đổi hàm số về ẩn \(t = {\left( {x - 1} \right)^2}\), xét hàm \(y = f\left( t \right)\) theo điều kiện của \(t\) rồi tìm GTLN, GTNN của \(f\left( t \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.