Cho các số dương (x ), (y ), (z ) thỏa mãn (xyz = 1 ). Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = ((căn (1 + (x^3) + (y^3)) ))((xy)) + ((căn (1 + (y^3) + (z^3)) ))((yz)) + ((căn (1 + (z^3) + (x^3)) ))((zx)) ) là


Câu 44816 Vận dụng cao

Cho các số dương \(x\), \(y\), \(z\) thỏa mãn \(xyz = 1\). Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức\(P = \dfrac{{\sqrt {1 + {x^3} + {y^3}} }}{{xy}} + \dfrac{{\sqrt {1 + {y^3} + {z^3}} }}{{yz}} + \dfrac{{\sqrt {1 + {z^3} + {x^3}} }}{{zx}}\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho từng biểu thức trong căn.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.