Một gia đình cần ít nhất (900 ) đơn vị protein và (400 ) đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa (800 ) đơn vị protein và (200 )đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa (600 ) đơn vị protein và (400 ) đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất (1,6 ) kg thịt bò và (1,1 ) kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là (160 ) nghìn đồng, một kg thịt lợn là (110 ) nghìn đồng. Gọi ( ,x ), (y ) lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm ( ,x ), (y ) để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?


Câu 44820 Vận dụng cao

Một gia đình cần ít nhất \(900\) đơn vị protein và \(400\) đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa \(800\) đơn vị protein và \(200\)đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa \(600\) đơn vị protein và \(400\) đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất \(1,6\) kg thịt bò và \(1,1\) kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là \(160\) nghìn đồng, một kg thịt lợn là \(110\) nghìn đồng. Gọi \(\,x\),\(y\) lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm \(\,x\),\(y\) để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Lập hệ bất phương trình ẩn \(x,y\) theo các điều kiện bài cho.

- Lập biểu thức tính tổng số tiền phải trả và tìm GTNN của nó.

- GTNN đạt được chỉ có thể tại một trong các điểm mút của miền nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.