Cho hàm số (f( x ) =  - (x^2) - 2( (m - 1) )x + 2m - 1 ). Tìm tất cả các giá trị của tham số (m ) để (f( x ) > 0 ), ( forall x thuộc ( (0; ,1) ) ).


Câu 44821 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right) =  - {x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 1\). Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để \(f\left( x \right) > 0\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Cô lập \(m\) trong bất phương trình đưa hết \(m\) về một vế và \(x\) về một vế.

- Tìm khoảng giá trị của biểu thức chứa \(x\) rồi suy ra điều hiện của \(m\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.