Cho hàm số (f( x ) = ( (m + 1) )x + 5 - m ), với (m ) là tham số thực. Tập hợp các giá trị của (m ) để bất phương trình (f( x ) > 0 ) đúng với mọi (x thuộc ( (0;3) ) ) là


Câu 44824 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left( {m + 1} \right)x + 5 - m\), với \(m\) là tham số thực. Tập hợp các giá trị của \(m\) để bất phương trình \(f\left( x \right) > 0\) đúng với mọi \(x \in \left( {0;3} \right)\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biện luận nghiệm của bất phương trình trong từng trường hợp của \(m\)

- Trong mỗi trường hợp, tìm \(m\) để bất phương trình nghiệm đúng với mọi \(x \in \left( {0;3} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.