Số giá trị nguyên x trong [ ( - ,2017;2017) ] thỏa mãn bất phương trình (<=ft| (2x + 1) right| < 3x ) là


Câu 44826 Vận dụng cao

Số giá trị nguyên $x$ trong $\left[ { - \,2017;2017} \right]$ thỏa mãn bất phương trình \(\left| {2x + 1} \right| < 3x\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giải bất phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| < g\left( x \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}g\left( x \right) > 0\\ - g\left( x \right) < f\left( x \right) < g\left( x \right)\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.