Biểu thức (sin ^2)x.tan^2 x + 4(sin ^2)x - (tan ^2)x + 3(cos ^2)x không phụ thuộc vào x và có giá trị bằng


Câu 44830 Vận dụng cao

Biểu thức ${\sin ^2}x.\tan^2 x + 4{\sin ^2}x - {\tan ^2}x + 3{\cos ^2}x$ không phụ thuộc vào $x$ và có giá trị bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Rút gọn biểu thức, sử dụng các công thức biến đổi lượng giác cơ bản.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.