Cho cot alpha  = 3. Khi đó ((3sin alpha  - 2cos alpha ))((12((sin )^3)alpha  + 4((cos )^3)alpha )) có giá trị bằng


Câu 44833 Vận dụng cao

Cho $\cot \alpha  = 3$. Khi đó $\dfrac{{3\sin \alpha  - 2\cos \alpha }}{{12{{\sin }^3}\alpha  + 4{{\cos }^3}\alpha }}$ có giá trị bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ điều kiện đã cho rút \(\cos \alpha \) theo \(\sin \alpha \) và thay vào tính giá trị biểu thức.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.