Nếu (a = 20độ ) và b = 25độ thì giá trị của ( (1 + tan a) )( (1 + tan b) ) là


Câu 44835 Vận dụng cao

Nếu \(a = 20^\circ \) và $b = 25^\circ $ thì giá trị của $\left( {1 + \tan a} \right)\left( {1 + \tan b} \right)$ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Biến đổi biểu thức cần tính giá trị làm xuất hiện \(\tan a + \tan b\) và \(\tan a.\tan b\)

- Sử dụng công thức \(\tan \left( {a + b} \right) = \dfrac{{\tan a + \tan b}}{{1 - \tan a\tan b}}\

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.