Giá trị của biểu thức A = (tan ^2)(pi )((24)) + (cot ^2)(pi )((24)) bằng


Câu 44838 Vận dụng cao

Giá trị của biểu thức $A = {\tan ^2}\dfrac{\pi }{{24}} + {\cot ^2}\dfrac{\pi }{{24}}$ bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức \({\tan ^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}\alpha }} - 1,{\cot ^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }} - 1\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.