Cho (sin a - ,cos a , = (3)(4) ). Tính (sin 2a ).


Câu 44842 Vận dụng cao

Cho \(\sin a - \,\cos a\, = \dfrac{3}{4}\). Tính \(\sin 2a\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.