Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình (u_A) = (u_B) = 4c((os))(10pi t) ,mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 15cm/s. Hai điểm (M_1),(M_2) cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có A(M_1) - B(M_1) = 1 ,cm và A(M_2) - B(M_2) = 3,5 ,cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là


Câu 4487 Vận dụng

Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình

${u_A} = {u_B} = 4c{\text{os}}(10\pi t)\,mm.$ Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 15cm/s. Hai điểm ${M_1},{M_2}$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $A{M_1} - B{M_1} = 1\,cm$ và $A{M_2} - B{M_2} = 3,5\,cm.$ Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng hệ thức trong elip: AM1 + BM1 = AM2 + BM2

+ Viết phương trình sóng tổng hợp tại M­1 và M2

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.