Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về  phân bố dân cư nước ta?


Câu 44946 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về  phân bố dân cư nước ta?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về sự phân bố dân cư ở nước ta.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.