Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)  (Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế từ năm 2005 đến 2015.


Câu 44953 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: %)

 (Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế từ năm 2005 đến 2015.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu

- Về sự thay đổi: nhận xét lần lượt từng đối tượng, trong cả giai đoạn (năm đầu đến năm cuối) tăng hay giảm, nhanh hay chậm , liên tục hay không liên tục (dẫn chứng). Nếu có biến động cần chỉ rõ giai đoạn đó.

- Về cơ cấu: đối tượng nào chiếm tỉ trọng lớn nhất/ thấp nhất (dẫn chứng).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.