Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là gì?  


Câu 44975 Vận dụng

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.