Phát biểu nào sau đây đúng với nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ở nước ta?


Câu 44983 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây đúng với nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ở nước ta?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyển và nông nghiệp hàng hóa để tìm ra đặc điểm nổi bật.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.