Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ (a = 2(cm) ), cùng tần số (f = 20(Hz) ), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng (v = 80(cm/s) ). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có (AM = 12(cm) ), (BM = 10(cm) ) là: 


Câu 4500 Vận dụng

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ \(a = 2(cm)\), cùng tần số \(f = 20(Hz)\), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng \(v = 80(cm/s)\). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có \(AM = 12(cm)\), \(BM = 10(cm)\) là: 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Áp dụng công thức tính bước sóng: $\lambda  = \dfrac{v}{f}$

- Sử dụng công thức tính biên độ tại 1 điểm bất kì trong trường giao thoa với 2 nguồn ngược pha nhau:

\(a = 2A\left| {c{\text{os}}\left( {\pi \dfrac{{{d_1} - {d_2}}}{\lambda } + \dfrac{\pi }{2}} \right)} \right|\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.