Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết là


Câu 45015 Vận dụng

Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vùng có nhiều thế mạnh về khoáng sản, nông sản nhưng chưa phát triển mạnh và hiệu quả sản xuất còn thấp.=> xác định nhân tố đóng vai trò tiền đề cho phát triển các ngành công nghiệp của vùng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.