Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ổn định cây cà phê hiện nay ở Tây Nguyên là


Câu 45017 Vận dụng

Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ổn định cây cà phê hiện nay ở Tây Nguyên là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cây cà phê ở Tây Nguyên phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cung cấp mặt hàng cho công nghiệp chế biến trong nước và phục vụ xuất khẩu =>vì vậy nông sản cà phê chịu tác động mạnh của sự biến động thị trường trong, ngoài nước.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.