Nhân tố nào sau đây quyết định tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?


Câu 45144 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây quyết định tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.