Ngành công nghiệp nào là tiền đề của tiến bộ khoa học – kĩ thuật?


Câu 45145 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào là tiền đề của tiến bộ khoa học – kĩ thuật?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về vai trò của các ngành công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.