Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.


Câu 45146 Nhận biết

Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.