Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm


Câu 45147 Nhận biết

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về các phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.