Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là


Câu 45149 Nhận biết

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về sự phân bố và phát triển của công nghiệp khai thác

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.