Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp là


Câu 45151 Nhận biết

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm của khu công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.