Điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?


Câu 45153 Thông hiểu

Điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sản xuất công nghiệp?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm sản xuất công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.