Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?


Câu 45154 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm của khu công nghiệp tập trung

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.