Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?


Câu 45155 Thông hiểu

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về quy mô các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.