Ở các nước đang phát triển châu Á , trong đó có Việt Nam , phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì


Câu 45158 Vận dụng

Ở các nước đang phát triển châu Á , trong đó có Việt Nam , phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm của các khu công nghiệp tập trung: Là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.