Cho sơ đồ sau:  Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?


Câu 45159 Vận dụng

Cho sơ đồ sau:

 Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát hình ảnh, rút ra các điểm đặc trưng và liên hệ đặc điểm cơ bản của 4 hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp => lựa chọn hình thức tổ chức lãnh thổ phù hợp nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.